Pierre6 copy.jpg

Pierre Hesselbrandt

Välkommen

Pierre Hesselbrandt är den skeptiske bikern som motvilligt kom att bli ett av Sveriges främsta medier. Ledarskapsrådgivning, föreläsningar och kurser i personlig utveckling är bara några av Pierres kompetensområden.

Han är en av tidningen Näras profiler, med egen frågespalt i varje nummer. Han figurerar också återkommande i det populära tv-programmet Det okända.

Pierre Hesselbrandt är också smyckedesigner och hans harmonikrukor är populära glädjespridare.

I december släpps Pierres första bok, där kända och okända personer delar med sig av sina egna upplevelser av andra sidan.